Szukaj

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Oferujemy profesjonalne opracowanie/aktualizację IBP dla wszystkich obiektów tego wymagających.
• opracowywana jest indywidualnie dla obiektu (budynku, firmy),
• opracowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
• zawiera dokumentację graficzną wymaganą przepisami,
• wykonywana jest przez specjalistów pożarnictwa pracujących czynnie w ochronie przeciwpożarowej.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej, indywidualnej konsultacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów i terenów.
Wystarczy jedno spotkanie podczas którego Nasz specjalista bezpłatnie udzieli wszelkich informacji o obowiązkach administratora obiektu jakie spoczywają na nim w zakresie ochrony przeciwpożarowej Bezpłatnie zweryfikujemy podstawowe dokumenty wymagane polskim prawem:
- Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zgodność z wymaganiami zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
- Graficzne Plany Ewakuacji  zgodność z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  „w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych niepublicznych szkołach i placówkach” .
- Protokoły przeglądu Podręcznego Sprzętu Przeciwpożarowego (Gaśnice) oraz Hydrantów Wewnętrznych, zgodność z Polskimi Normami,
- Wyposażenie obiektu w Znaki ewakuacyjne oraz Znaki Ochrony Przeciwpożarowej, zgodność z Polskimi Normami,
- Wypełnianie obowiązków w zakresie przeprowadzania Praktycznego Sprawdzenia Warunków Ewakuacji , zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
W celu umówienia się na Bezpłatną Konsultację w dogodnym dla Państwa terminie prosimy o kontakt
Ze względu na 100% bezpłatność ilość konsultacji ograniczona – decyduje kolejność zapisów  

Plany ewakuacyjne
Oferujemy profesjonalne wykonanie planów ewakuacji. Nasze firma wykonuje graficzne plany ewakuacji do wszystkich rodzajów obiektów, budynków i terenów. Należy również pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, część graficzna do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego. W praktyce, często jest to ten sam plan z tą różnicą, że nie ma obowiązku wywieszania takiej części graficznej w miejscu ogólnodostępnym tak jak jest to w przypadku planów ewakuacji np. dla szkół i przedszkoli Oznacza to, że każdy administrator, właściciel, użytkownik obiektu, który jest zobligowany opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zobowiązany jest również opracować plan ewakuacji. Pamiętajmy, że powyższa instrukcja wymagana jest dla obiektów, gdzie:
• kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3,
• kubatura budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3,
• powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2,
• występuje zagrożenie wybuchem.