OPERAT

Przeciwpożarowy

Operat Przeciwpożarowy - Ustawa o Odpadach

W związku ze zmianą Ustawy o odpadach z lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nasz zespół wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom przepisów przeciwpożarowych przygotowuje dla podmiotów zobowiązanych do przedstawienia właściwemu organowi „operatu przeciwpożarowego” zgodnie z art. 42. ust. 4b. pkt 1. Ustawy o odpadach.

Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowe instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgadniany jest z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Operat przeciwpożarowy jest niezbędny do uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Operaty Przeciwpożarowe dla Składowisk Odpadów

Dokumentację dla przedsiębiorców magazynujących odpady opracowują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacji, w zależności od zakresu wymaganych pozwoleń:

  • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • inżynier pożarnictwa (dla zezwoleń wydawanych przez Starostę)

Operat Przeciwpożarowy jest niezbędny do uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej w zakresie możliwości składowania odpadów.

Podstawa Prawna

Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j, art. 42).

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości nasi specjaliści z pewności na nie odpowiedzą

Zapytania prosimy kierować bezpośrednio na adres operaty@tag-audyt.pl

Biuro Sosnowiec
+48 511 957 747

+48 511 957 599

biuro@tag-audyt.pl