Szukaj

Operaty Przeciwpożarowe

Operat Przeciwpożarowy - Ustawa o Odpadach

W związku ze zmianą Ustawy o odpadach z lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nasz zespół wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom przepisów przeciwpożarowych przygotowuje dla podmiotów zobowiązanych do przedstawienia właściwemu organowi „operatu przeciwpożarowego” zgodnie z art. 42. ust. 4b. pkt 1. Ustawy o odpadach.

Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowe instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgadniany jest z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
Operat przeciwpożarowy jest niezbędny do uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej.


Operaty Przeciwpożarowe dla Składowisk Odpadów.
Dokumentację dla przedsiębiorców magazynujących odpady opracowują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacji, w zależności od zakresu wymaganych pozwoleń:
- rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- inżynier pożarnictwa (dla zezwoleń wydawanych przez Starostę).
Operat Przeciwpożarowy jest niezbędny do uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej w zakresie możliwości składowania odpadów. Podstawa Prawna Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j, art. 42).

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości nasi specjaliści z pewności na nie odpowiedzą – Zapytania prosimy kierować bezpośrednio na adres operaty@tag-audyt.pl