Szukaj

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Przegląd systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Podczas pożaru liczy się każdy moment. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne jest równie ważne, co system oddymiania budynku, ponieważ sprawia, że akcja ewakuacyjna przebiega szybko nawet w przypadku awarii zasilania. Coroczny przegląd systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pozwala zminimalizować straty spowodowane pożarem.

Oświetlenie awaryjne
Montaż systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach to inwestycja konieczna. Jej cena, nawet jeśli jest wygórowana, to tylko odsetek strat, jakie może spowodować pożar. Warto więc na początku opisać, jak działa takie oświetlenie i gdzie musi zostać zainstalowane. Oświetlenie awaryjne określa zarówno lampy zapasowe, które uruchamiają się, kiedy ogień uszkodzi część instalacji elektrycznej, jak i ewakuacyjne. Ma ono za zadanie pokazać drogi ucieczki z budynku, zapobiegać panice oraz odpowiednio naświetlić strefy wysokiego ryzyka. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno spełniać wymagania wskazane w polskich normach, co oznacza na przykład, że światło musi mieć odpowiednie natężenie w zależności od pomieszczenia i działać co najmniej godzinę. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego trzeba zamontować na minimalnej wysokości 2 m, a ponadto równomiernie rozmieścić w budynku. Warto również zadbać, aby lampy jak najszybciej osiągały pełny poziom natężenia (mniej niż 60 s).

Coroczny przegląd systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Cykliczne przeglądy instalacji przeciwpożarowych gwarantują osobom przebywającym w budynku bezpieczną ewakuację w przypadku powstania niebezpiecznych sytuacji. Zgodnie z prawem przegląd systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinien być przeprowadzany w okresach podanych przez producenta w urządzeniach oraz nie rzadziej niż raz do roku. Zaleca się, aby powierzyć takie zadanie osobie wykwalifikowanej, na przykład pracownikom TAG AUDYT.

Na początku przeglądu systemu oświetlenia ewakuacyjnego wykonawca sprawdza dokumentację ostatnich konserwacji, a następnie aranżację oświetlenia w budynku. Znaki prowadzące na zewnątrz muszą posiadać podświetlenie, a ponadto być rozmieszczone w takich miejscach jak:
- klatki schodowe,
- zmiana kierunku korytarza,
- skrzyżowanie korytarza,
- punkt pierwszej pomocy,
- przyciski alarmowe i urządzenia przeciwpożarowe.

Coroczny przegląd systemu oświetlenia awaryjnego polega ponadto na symulacji uszkodzenia zasilania sieciowego i ocenie, czy wszystkie elementy są włączone, działają poprawnie, a na koniec przechodzą w tryb normalnej pracy po przywróceniu zasilania podstawowego. W niektórych systemach instaluje się obecnie automatyczne urządzenie testujące, które ułatwia przeprowadzanie przeglądów nawet co miesiąc.

Samodzielny przegląd systemu oświetlenia ewakuacyjnego Oprócz obowiązkowego sprawdzenia stanu instalacji świetlnej warto, by zarządca budowli także samodzielnie dokonywał częstych testów systemu. Wizualną kontrolę urządzeń należy przeprowadzać codziennie, natomiast przegląd systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego – co miesiąc. Symulacja awarii zasilania sieciowego pozwoli dość szybko ocenić funkcjonowanie świateł i podświetlanych znaków. Sprawozdania z miesięcznych kontroli warto wprowadzać do dziennika systemu.

Protokół z przeglądu oświetlenia awaryjnego Budynek, którego dotyczy przegląd systemu oświetlenia ewakuacyjnego powinien posiadać dziennik z datami i raportami z przeprowadzanych testów instalacji (comiesięcznych oraz corocznych), a także ich napraw czy innych modyfikacji.
W dzienniku musi znaleźć się także schemat systemu, ułatwiający odnalezienie wszystkich jego elementów. Po przetestowaniu instalacji specjalista sporządza protokół z przeglądu oświetlenia awaryjnego, który zwyczajowo zawiera: adres budynku, opis urządzeń (wraz z ich liczbą), opis próby działania instalacji, opis pomiaru natężenia światła w różnych częściach budynku.
Na koniec wykwalifikowany pracownik deklaruje, że oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne działa sprawnie, a następnie, razem ze zleceniodawcą, składa na dokumencie podpis.

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości nasi specjaliści z pewności na nie odpowiedzą – Zapytania prosimy kierować bezpośrednio na adres serwis@tag-audyt.pl