RODO

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Oferta RODO

 „TAG AUDYT” w swojej ofercie proponuje państwu pomoc w opracowaniu dokumentacji RODO między innymi;

Opracowanie dokumentacji polityki ochrony danych osobowych zgodniej z RODO.

-    Polityka bezpieczeństwa danych osobowych (dokument główny opisujący sposób przetwarzania danych osobowych w organizacji),

-    Instrukcja zarządzania systemem informatycznym (dokument opisujący system informatyczny oraz metody zabezpieczenia danych),

-    Rejestr czynności przetwarzania,

-    Ocena ryzyka przetwarzania ochrony danych osobowych,

-   „Privacy by design” – domyślne ustawienia prywatności (podmiot wdraża odpowiednie środki techniczne i administracyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania),

-    Polityka prywatności i plików cookies

-    Opracowanie wzorów:

 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w organizacji.
 • ewidencja podmiotów, którym powierzono dane osobowe.
 • ewidencja podmiotów, którym udostępniono dane osobowe.
 • ewidencja naruszeń bezpieczeństwa.
 • polityka prywatności i plików cookiem.
 • wzór umowy powierzenia danych osobowych.
 • wzór oceny skutków dla ochrony danych.

Wdrożenie polityki ochrony danych osobowych w siedzibie zamawiającego

Usługi inspektora ochrony danych osobowych:

 • okresowe audyty wewnętrzne bezpieczeństwa informacji,
 • dokonywanie szkoleń stanowiskowych pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa informacji,
 • opracowywanie profili bezpieczeństwa dla nowych stanowisk pracy, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • aktualizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa,
 • odpowiedzi na zewnętrzne, pisemne wnioski osób oraz organizacji kontrolnych

Przeprowadzenie szkoleń kadr oraz inspektorów ochrony danych osobowych.

 • potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu (szkolenia w ramach wdrożenia polityki ochrony danych osobowych - certyfikat).
 • wpis dla zamawiającego do polityki bezpieczeństwa o zakresie prezentacji szkoleniowej.

Dostosowanie bieżącej dokumentacji do wymagań Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Audyt RODO -  sprawdzenie procesów oraz zakresu przetwarzanych danych zgodnie z RODO oraz normą ISO 27001

Audyt IT – mapa procesów w kontekście przetwarzania danych, wskazanie na wad struktury teleinformatycznej, oraz sposobu ich poprawy

* - Koszty ustalane po zapoznaniu się z ilością i rozległością przetwarzania danych.

** - Koszty szkoleń zależne od ilości osób na szkoleniu.

Szczegółowe informacje udzielane są, pod numerem telefonu 511 957 599

 

Biuro Sosnowiec
+48 511 957 747

+48 511 957 599

biuro@tag-audyt.pl