Szukaj

Systemy Oddymiania

Serwis systemów oddymiania

Oddymianie przeciwpożarowe a bezpieczeństwo
To, że należy dokonywać przeglądu systemów oddymiania w obiektach mieszkalnych (na klatkach schodowych) i przemysłowych, wynika z funkcji, jaką oddymianie pełni w ochronie przeciwpożarowej. Prawidłowo działający system oddymiania przede wszystkim ułatwia ewakuację – a to ona jest zazwyczaj jedynym sposobem na uratowanie swojego życia w trakcie pożaru.

System oddymiania jest montowany głównie w obszarze ciągów komunikacyjnych. Wentyluje pomieszczenia i odprowadza dym i ciepło z dróg ewakuacyjnych i szybów windowych na zewnątrz. W przeciwnym wypadku toksyczne substancje powstałe w wyniku spalania mogłyby zaszkodzić ludzkiemu zdrowiu, a nawet życiu. Są niebezpieczne również dla przedmiotów obecnych w budynku. Systemy oddymiające mogą uzupełniać sygnalizatory akustyczne i optyczno-akustyczne.

Wykonując przegląd systemu oddymiania, oceniamy, czy wszystkie urządzenia przeciwpożarowe działają zgodnie z przepisami i standardami producenta. Tylko wtedy mogą ułatwić i wydłużyć czas na ewakuację, a także prowadzenie akcji ratunkowej przez straż pożarną. Przeglądy techniczne systemów oddymiania to zadanie dla specjalistów, którzy tworzą nasz zespół . Posiadamy niezbędne uprawnienia, doświadczenie i przede wszystkim wiedzę, co pozwala nam dbać o Państwa bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową ludzi, obiektów i mienia.

Jak często sprawdzać systemy oddymiania – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Przegląd systemu oddymiania to temat poruszany w rozporządzeniu MSWiA, polskich normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, ustawach dot. prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej, odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej, a także w instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów systemów oddymiania. Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Regulacje w tym zakresie zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zapis o częstotliwości przeglądów mówi, że trzeba je przeprowadzać tak często i w taki sposób, jak wskazuje instrukcja producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Przebieg przeglądu systemu oddymiania

Urządzenia poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z rozporządzeniem i instrukcjami producenta to:
- klapy dymowe (w tym ich poszczególne części: rygle, uszczelki, siłowniki, zawiasy),
- okna oddymiające i napowietrzające wyposażone w napędy,
-  centrale oddymiania,
- czujki dymu,
- ręczne przyciski oddymiania (znane wszystkim z klatek schodowych w budynkach mieszkalnych),
- włączniki wentylatorów,
- akumulatory, które zastępują zasilanie sieciowe w razie awarii.

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości nasi specjaliści z pewności na nie odpowiedzą – Zapytania prosimy kierować bezpośrednio na adres serwis@tag-audyt.pl